Hoe oud is jezus geworden?

Jezus van Nazareth is een van de meest invloedrijke figuren in de geschiedenis, wiens leven en leer de basis vormen van het christendom. Een veelgestelde vraag is hoe oud Jezus is geworden. De exacte leeftijd van Jezus bij zijn dood is niet met absolute zekerheid bekend, maar op basis van historische en Bijbelse bronnen wordt algemeen aangenomen dat hij rond de 33 jaar oud was toen hij stierf. In deze blog verkennen we de verschillende bronnen en aanwijzingen die ons helpen deze schatting te maken.

Geboorte van Jezus

De geboorte van Jezus wordt traditioneel gevierd op 25 december, een datum die bekend staat als Kerstmis. Hoewel deze datum symbolisch is, zijn er geen exacte historische gegevens die bevestigen dat Jezus op deze dag is geboren. De meeste geleerden geloven dat Jezus ergens tussen 4 en 6 voor Christus is geboren, gebaseerd op historische gebeurtenissen zoals de heerschappij van koning Herodes de Grote, die stierf in 4 voor Christus. Deze schatting is gebaseerd op het evangelie van Matteüs, dat vertelt over de moord op de onschuldige kinderen door Herodes, een gebeurtenis die plaatsvond vlak na de geboorte van Jezus.

Begin van Jezus’ bediening

Het Nieuwe Testament vermeldt dat Jezus zijn openbare bediening begon toen hij ongeveer 30 jaar oud was. Dit wordt ondersteund door het evangelie van Lucas, waarin staat dat Jezus “ongeveer dertig jaar oud was” toen hij begon te prediken en wonderen te verrichten. Zijn bediening duurde volgens de meeste geleerden ongeveer drie jaar, waarin hij onderwees, genas en discipelen verzamelde. Dit zou betekenen dat hij rond zijn 33e jaar werd gekruisigd.

Kruisiging van Jezus

De kruisiging van Jezus wordt algemeen geplaatst in het jaar 30 of 33 na Christus, afhankelijk van de gebruikte kalender en interpretaties van historische gegevens. Het precieze jaar van zijn dood is een onderwerp van discussie, maar het valt binnen dit tijdsbestek. Jezus werd gearresteerd, berecht en ter dood veroordeeld door de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus. De gebeurtenissen van de laatste week van zijn leven, bekend als de Passie, worden uitgebreid beschreven in de evangeliën van het Nieuwe Testament.

Berekening van Jezus’ leeftijd

Als we aannemen dat Jezus rond 4-6 voor Christus is geboren en dat hij stierf in 30-33 na Christus, kunnen we berekenen dat hij tussen de 33 en 39 jaar oud was bij zijn dood. De meest gangbare opvatting is echter dat hij rond de 33 jaar oud was. Deze schatting komt overeen met de traditie en de meeste interpretaties van de Bijbelse en historische gegevens.

Symboliek van Jezus’ leeftijd

De leeftijd van 33 jaar heeft ook symbolische betekenis in het christendom. Het wordt vaak gezien als de leeftijd waarop Jezus zijn missie voltooide en de ultieme offerdaad verrichtte door zijn leven te geven voor de mensheid. Dit symboliseert de voltooiing van een leven van volmaakte gehoorzaamheid en dienstbaarheid aan God en de mensen. De driejarige duur van zijn bediening wordt ook gezien als een periode van voorbereiding, uitvoering en voltooiing van zijn goddelijke missie.

Historische en Bijbelse bronnen

Onze kennis over het leven en de leeftijd van Jezus komt voornamelijk uit de vier evangeliën van het Nieuwe Testament: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Hoewel deze bronnen religieus van aard zijn, bevatten ze ook historische informatie die door geleerden wordt bestudeerd om een beeld te krijgen van Jezus’ leven. Daarnaast zijn er andere historische bronnen, zoals geschriften van de Joodse historicus Flavius Josephus en Romeinse bronnen, die context en aanvullende informatie bieden.

Conclusie

Jezus van Nazareth wordt algemeen beschouwd als rond de 33 jaar oud toen hij stierf. Deze schatting is gebaseerd op historische en Bijbelse bronnen die wijzen op een geboorte tussen 4 en 6 voor Christus en een kruisiging rond 30-33 na Christus. Hoewel er enige onzekerheid blijft over de exacte data, is de leeftijd van 33 jaar breed geaccepteerd binnen zowel de academische wereld als de christelijke traditie. Jezus’ leven en zijn offer blijven een centraal punt van reflectie en aanbidding voor christenen wereldwijd.

Aanbevolen artikelen